MIES TER HORST

Mies ter Horst-ten Ham studeerde piano aan het Utrechts Conservatorium bij Polo de Haas. Na het behalen van haar conservatorium-diploma zette zij haar studie nog enige jaren voort bij Marjes Benoist te Amsterdam. Aan het conservatorium in Tilburg volgde zij een aanvullende cursus ensembleleiding.

Inmiddels gaf zij met veel plezier les, aanvankelijk als pianodocente aan de Barneveldse Muziekschool en later, na haar verhuizing naar Noord-Brabant, in haar eigen lespraktijk.

Door de vioollessen van haar kinderen leerde zij de Suzuki-methode kennen. Zij raakte hierdoor zo enthousiast, dat ze besloot de opleiding te gaan volgen tot Suzuki-pianodocent. In 1997 begon zij deze studie bij Huub de Leeuw in Utrecht en sloot die in 2002 af met het behalen van het diploma voor de vijfde level, waarna zij zich volledig bevoegd Suzuki-docent mocht noemen.

Sindsdien geeft zij pianoles volgens de Suzuki-methode. In haar pianoklas heeft zij voornamelijk kinderen, maar ook aan volwassenen geeft zij met veel plezier les.

Zij is lid van de volgende vakverenigingen:
  • EPTA (European Piano Teachers Association)
  • SVN (Suzuki Vereniging Nederland)